Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice”

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. jest nowoczesnym centrum wsparcia biznesu akademickiego, utworzonym w kwietniu 2004 roku przez trzech założycieli: Miasto Gliwice, Politechnikę Śląską oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Technopark Gliwice to również rozległa, poszerzającą się sieć kontaktów i powiązań pomiędzy firmami działającymi w różnorodnych obszarach.  Dzięki wieloletniej działalności Park posiada ogromną bazę technologiczną i ekspercką. Ponadto jest także platformą współpracy pomiędzy sferą nauki a biznesem.

Zakres współpracy: prelekcje w ramach wydarzeń biznesowych