MZDiM Bytom

MZDiM Bytom

MZDiM wykonuje obowiązki zarządcy drogi na wszystkich drogach publicznych oraz na drogach wewnętrznych, stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa nieoddanych we władanie innym podmiotom, placach i ciągach pieszych w granicach miasta Bytomia, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych.