MPWiK Jaworzno

MPWiK Jaworzno

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie zostało powołane z dniem 1 stycznia 1966 roku jako przekształcony Zakład Wod-Kan przy MPGK Jaworzno. MPWiK Jaworzno obsługuje ponad 30 km magistralnej sieci wodociągowej oraz 210 km sieci kanalizacyjnej. Zaopatrza w wodę mieszkańców Jaworzna z ujęcia wody „Galmany”. Spółka zatrudnia 261 pracowników.