Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej jest placówką wychowania pozaszkolnego zaliczaną do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych. Służy potrzebom dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Statut placówki określa działania, którymi są: rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności artystycznych, naukowych, sportowych oraz kształtowanie właściwych postaw osobowościowych.

Zakres współpracy: szkolenia