Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Misją Technoparku Łódź jest stworzenie warunków do powstania i rozwoju firm z branży nowoczesnych technologii oraz wsparcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez zacieśnianie współpracy nauki i biznesu. Park naukowo-technologiczny w Łodzi to nowoczesny i wiarygodny partner biznesowy.

Zakres współpracy: obsługa PR, relacje medialne, szkolenia, obsługa otwarcia Parku z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

z12672154Q,Prezydent-Bronislaw-Komorowski-podczas-otwarcia-Bi Technopark_Łódź_019