Knight Frank

Knight Frank

Knight Frank z siedzibą w Londynie prowadzi działalność w ponad 370 biurach na rozwiniętych i rozwijających się rynkach nieruchomości pięciu kontynentów.

Zakres współpracy: obsługa PR.