KGHM

KGHM

KGHM – zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych. Jego sercem jest największe w Europie złoże rudy miedzi, zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Firma dysponuje zdywersyfikowanym geograficznie portfelem projektów górniczych. Posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zakres współpracy: szkolenia, custom publishing.