Grupa TOP

Grupa TOP

Grupa TOP – Techniki Osłonowe Polska, jest porozumieniem regionalnych liderów w branży technik osłonowych w Polsce, oferującym najwyższy standard obsługi w zakresie produktów premium.

Zakres współpracy: kompleksowe działania z zakresu PR: opracowanie i wdrożenie strategii PR i promocji marki, szkolenia dla członków Grupy, obsługa wydarzeń specjalnych, e-PR, koordynacja działań reklamowych i in.