Główny Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Weterynarii

Na czele Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach stoi Wojewódzki lekarz weterynarii, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku reformy administracji publicznej, dokonanej w latach 1998-99. Jest organem wojewódzkiej administracji zespolonej. Wykonuje on zadania i kompetencje określone w przepisach prawa weterynaryjnego w imieniu własnym, ale pod zwierzchnictwem wojewody.

Zakres współpracy: szkolenia.