Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera

Fundacja Konrada Adenauera jako pierwsza z niemieckich fundacji politycznych otworzyła swoje biuro w Warszawie (10 listopada 1989r.) po to, by wesprzeć proces przemian politycznych i gospodarczych w Polsce. Pierwszy niemiecki kanclerz i współtwórca CDU, Konrad Adenauer (1876-1967), łączył ze sobą tradycje społeczno-chrześcijańskie, konserwatywne i liberalne. Jego nazwisko jest symbolem demokratycznej odbudowy Niemiec, oparcia polityki zagranicznej na transatlantyckiej wspólnocie wartości, wizji zjednoczonej Europy i polityce państwa w duchu społecznej gospodarki rynkowej.

Zakres współpracy: szkolenia.