Forum Młodych RIG

Forum Młodych RIG

Forum Młodych Regionalnej Izby w Katowicach jest organizacją sumującą energię i entuzjazm młodych ludzi z profesjonalnym biznesem. Forum Młodych RIG jest również organizatorem programu ,,Młody Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście” – projektu adresowanego do młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 35-go roku życia i prowadzą firmę nie dłużej niż trzy lata. Założeniem programu jest współpraca środowisk gospodarczych z administracją samorządową na rzecz ludzi młodych i sektora MŚP w Aglomeracji Śląskiej.

Zakres współpracy: wsparcie merytoryczne – prelekcje, publikacje.