Fiat Auto Poland

Fiat Auto Poland

Fiat Auto Poland S.A. – firma należąca do grupy Fiat Auto powstała 28 maja 1992 roku na bazie Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej i Tychach. Wówczas Fiat Auto przejął 90% akcji firmy. W 1993 roku firma zmieniła markę produkowanych pojazdów z „Polski Fiat” na „FIAT”.

Zakres współpracy: szkolenia.