Dom współpracy polsko-niemieckiej

Dom współpracy polsko-niemieckiej

Działania Domu mają na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich i proces integracji Polski z Unią Europejską we współpracy z mniejszością niemiecką, poprzez budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju samorządności i decentralizacji, wielokulturowości i dialogu interkulturowego.

Zakres współpracy: szkolenia, m.in. dla polsko-niemieckiej akademii dziennikarskiej, lokalnych liderów politycznych.