Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych została założona przez grono profesjonalistów w 2009 roku, jako instytucja międzynarodowa. Obecnie jej przedstawiciele pełnią rolę cenionych doradców, ekspertów i komentatorów sektora transportowego. Oprócz funkcji doradczej, informacyjnej i opiniotwórczej, CATI stwarza możliwości podjęcia dialogu, głównie podczas organizowanych przez nią wydarzeń. Głównym celem działalności CATI jest badanie i analizowanie krajowego rynku transportowego oraz podejmowanie działań służących poprawie jego jakości.