Akademia Ignatianum

Akademia Ignatianum

Wydział Zamiejscowy w Mysłowicach Akademii Ignatianum działa w ramach wyższej uczelni
z prawami państwowymi, prowadzonej przez jezuitów. Mysłowicka placówka prowadzi studia pierwszego
i drugiego stopnia m.in. na kierunkach: filologia angielska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika czy pielęgniarstwo.

Zakres współpracy: opracowanie i realizacja kampanii outdoorowej, opracowanie materiałów graficznych.