AEGEE Katowice

AEGEE Katowice

Europejskie Forum Studentów AEGEE jest pozarządową i politycznie niezależną, niekomercyjną, największą interdyscyplinarną organizacją studencką w Europie. AEGEE za główny cel stawia sobie rozwijanie otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa przez promowanie współpracy, komunikacji i integracji między młodymi ludźmi w Europie i poza jej granicami.

Zakres współpracy: wsparcie PR i szkolenia.