Opinie

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford

Jest nam niezmiernie miło, że doceniają Państwo zaangażowanie i profesjonalizm z jakimi realizujemy powierzone nam projekty. Cieszymy się, że mamy udział w Państwa sukcesach.

Przedstawiamy przykładowe referencje i listy polecające otrzymane przez dra Krystiana Dudka i Instytut PUBLICO.

DPS GORZYCEEE

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach

Warsztaty nacechowane były dużą dynamiką prowadzącego, co aktywizowało słuchaczy do współpracy. Wiedza została przekazana w sposób przystępny i poparta przykładami praktycznymi.

więcej

TZ ART MEDIAA

TZ-ART & MEDIA

Pan Krystian Dudek, kierujący pracami Instytutu Publico, dał się poznać jako rzetelny Partner w realizacji rzeczonego szkolenia, współpraca przebiegała sprawnie, terminowo i w dobrej atmosferze, a profesjonalna postawa przyczyniła się do zrealizowania efektywnego przedsięwzięcia zakończonego sukcesem.

więcej

ZSP pan

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach

Profesjonalny sposób prowadzenia zajęć, wiedza merytoryczna poparta osobistym doświadczeniem, rzeczowy
i uporządkowany przekaz treści, a przede wszystkim życzliwość, zrozumienie w relacji z uczestnikami szkolenia umożliwiło dotarcie do szerokiego grona nauczycieli.

więcej

Morcinek1

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej

Pod względem merytorycznym cykl szkoleń przygotowany został nadzwyczaj starannie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Jako nauczyciele jesteśmy pod wrażeniem warsztatu, wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

więcej

Pan

Uczestnik szkolenia

Spotkaliśmy się ze świetnym trenerem oraz doskonale przygotowanym programem szkolenia. Przeprowadzone ćwiczenia oraz case study były niezwykle ciekawe i doskonale dobrane do naszych potrzeb. Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym i dynamiką. Pan Krystian Dudek umiejętnie dobrał i zastosował metody i narzędzia szkoleniowe (w tym warsztatowe), co ułatwiło przyswojenie przez uczestników zakładanego materiału. Realizację założonych celów ułatwił też dobry kontakt z uczestnikami szkolenia.

technoprk

Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK Gliwice”

Ponad 100 osób uczestniczących w prelekcji na żywo reagowało i aktywnie słuchało wystąpienia, podkreślając wartość pozyskanej wiedzy, opartej na przykładach praktycznych. Prelekcja dr. Krystiana Dudka była spójna merytorycznie i zgodna ze wskazanym tematem wystąpienia, a także przeprowadzona została w formie umożliwiającej uczestnikom aktywny udział.

więcej

log wom

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

Wykłady wygłoszone przez Pana Krystiana Dudka uczestnicy konferencji ocenili bardzo wysoko. Należy podkreślić, że sposób ich przeprowadzenia, przekazana wiedza oraz kontakt prowadzącego z grupą odznaczały się pełnym profesjonalizmem i wysokim poziomem merytorycznym.

więcej

Pani

Uczestniczka szkolenia

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo dynamiczny i usystematyzowany sposób. Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym i organizacyjnym oraz wszechstronną wiedzą w prezentowanym obszarze. Przeprowadzone szkolenie, jak i współpraca z dr. Krystianem Dudkiem jest oceniane przez nas bardzo wysoko.

humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Biorąc pod uwagę wysoką ocenę szkolenia oraz zadowolenie uczestników i organizatorów, z pełnym przekonaniem rekomendujemy współpracę z dr. Krystianem Dudkiem jako doświadczonym, zaangażowanym i profesjonalnym szkoleniowcem.

więcej

Pani

Uczestniczka szkolenia

Zaangażowanie i wysokie kompetencje interpersonalne trenera sprawiły, iż bogata wiedza, co podkreślało w ankietach wielu uczestników, została przekazana w niezwykle przystępny sposób, a szkolenia odbywały się w miłej, sprzyjającej atmosferze.

humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Niewątpliwym atutem tego szkoleniowca jest jego bogata wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem praktycznym, a także doskonałe umiejętności współpracy z grupą. Zlecając prowadzenie warsztatów Panu Krystianowi jesteśmy pewni, że zostaną one przeprowadzone z pełnym zaangażowaniem oraz przyniosą wymierne korzyści ich uczestnikom.

więcej

rops

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Prowadzących określono w ankietach ewaluacyjnych jako wybitnych specjalistów – praktyków, potrafiących przekazać wiedzę i umiejętności w ciekawy sposób w sprzyjającej atmosferze. Pozytywnie oceniono także, przygotowane przez Instytut PUBLICO, materiały szkoleniowe. Uczestnicy uznali szkolenia za bardzo przydatne w pracy zawodowej oraz wyrazili chęć udziału w kolejnych spotkaniach, prowadzonych przez Instytut Publico i Pana Krystiana Dudka.

więcej

woj_slaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W zgodnej opinii uczestników, szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie zostało przeprowadzone w sposób ciekawy i przykuwający uwagę słuchaczy. Z satysfakcją polecam współpracę z Panem Krystianem Dudkiem jako trenerem gwarantującym najwyższą jakość usług.

więcej

mopt

Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej

Swoim profesjonalizmem, jak i entuzjastycznym podejściem dr Krystian Dudek zainspirował nas do świadomego budowania swojego pozytywnego wizerunku. Pan Dudek stworzył możliwość dalszej dyskusji na temat teorii i praktyki kreowania wizerunku artysty. Charyzma, błyskotliwość i umiejętności oratorskie wykładowcy szczególnie utkwiły nam w pamięci.

więcej

rhenus

Rhenus Logistics

Szkolenie prowadzone przez dra Krystiana Dudka zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Na uznanie zasługuje bogata wiedza merytoryczna i doświadczenie oraz profesjonalna postawa trenera, który nawiązał bardzo dobry kontakt z grupą, aktywizując uczestników i odpowiadając na ich potrzeby szkoleniowe.

więcej

cemodra

Cementownia „ODRA” S.A.

Firma dopasowała szkolenie do potrzeb naszych pracowników i przygotowała program odpowiadający naszym oczekiwaniom. Uczestnicy szkolenia potwierdzili, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem organizacyjnym i merytorycznym. Podczas szkolenia prowadzący przekazał wiedzę w sposób jasny i precyzyjny. Wszystkie elementy szkolenia wzbudziły nasze zainteresowanie.

więcej

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Międzynarodowe Targi Poznańskie

Na uznanie zasługuje Pana profesjonalne wsparcie merytoryczne, zaangażowanie oraz pełen otwartości na nasze potrzeby styl współpracy. Szczególnie pragniemy podziękować za komfortową atmosferę współpracy, która dawała poczucie pełnego zaufania i gwarantowała najwyższy standard usług. Z pełnym przekonaniem rekomendujemy reprezentowany przez Pana Instytut Konsultingowo Doradczy PUBLICO jako partnera w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej.

więcej

Polski Kongres Przedsiębiorczości

Polski Kongres Przedsiębiorczości

Dr Krystian Dudek to osoba doskonale łącząca świat nauki i biznesu. Znajomość i wyczucie potrzeb obu tych sfer, jakie bez wątpienia prezentuje dr Dudek było cennym wkładem w sukces II Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości. (…) Z satysfakcją i pełnym przekonaniem polecam współpracę z drem Krystianem Dudkiem oraz kierowanym przez Niego Instytutem Konsultingowo Doradczym PUBLICO jako profesjonalnymi, godnymi zaufania i gwarantującymi najwyższą jakość Partnerami.

więcej

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

Gruntowna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie przyczyniły się do wysokiego poziomu wystąpienia. Wyjątkowy kontakt z publicznością zaowocował dużym zainteresowaniem audytorium. Mam nadzieję na kontynuację współpracy, z wielkim przekonaniem i przyjemnością rekomenduję Pana Krystiana Dudka jako profesjonalistę o znakomitym warsztacie pracy i doświadczeniu.

więcej

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Spotkaliśmy się ze świetnym trenerem oraz doskonale przygotowanym programem szkolenia. Przeprowadzone ćwiczenia oraz case study były niezwykle ciekawe i doskonale dobrane do naszych potrzeb. Szkolenie charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym i dynamiką. Pan Krystian Dudek umiejętnie dobrał i zastosował metody i narzędzia szkoleniowe (w tym warsztatowe).

więcej

Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Trwającą od kilku lat współpracę z Panem Krystianem Dudkiem, jako trenerem i wykładowcą oceniam bardzo wysoko. Dużym atutem p. Krystiana Dudka jest bogata wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem praktycznym, umiejętność współpracy z różnymi grupami szkoleniowymi, (…) oraz wysoki poziom kultury osobistej i kompetencje interpersonalne. Potwierdzeniem są bardzo dobre opinie uczestników szkoleń, studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Humanitas.

więcej

ADEX Spółka Jawna

ADEX Spółka Jawna

Profesjonalizm prowadzącego, obszerna wiedza merytoryczna, bogate doświadczenie, umiejętny dobór i zastosowanie niestandardowych metod dydaktycznych (…) najlepsze spośród wszystkich trenerów oceny zawarte w ankietach ewaluacyjnych (…) W oparciu o opinie uczestników rekomendujemy p. Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera biznesu o bogatej wiedzy praktycznej i wysokiej kulturze osobistej.

więcej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wysoko ocenia poziom przeprowadzonych szkoleń, w szczególności wiedzę, zaangażowanie oraz doświadczenie trenera, co ma swoje odzwierciedlenie w analizie ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników szkoleń.

więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Profesjonalne zorganizowanie i merytoryczne przeprowadzenie szkolenia (…) Praktyczny sposób przeprowadzenia szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony pracowników, warto również podkreślić, że prowadzący szkolenie p. Krystian Dudek prezentował bardzo wysoki poziom umiejętności trenerskich. Polecamy usługi jako solidne i gwarantujące wysoką jakość szkoleń.

więcej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Projekt został wykonany w sposób profesjonalny, w oparciu o bogatą wiedzę merytoryczną i doświadczenie. (…) Dr Krystian Dudek pełnił w dwuosobowym zespole realizującym projekt funkcję kierownika. Współpracę z Panem dr Krystianem Dudkiem oceniam bardzo wysoko. Z pełnym przekonaniem rekomenduję dr Krystiana Dudka do realizacji podobnych projektów.

więcej

Inspekcja Weterynaryjna, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Inspekcja Weterynaryjna, Mazowiecki Woj. Lekarz Weterynarii

Szkolenie zostało przeprowadzone w bardzo dynamiczny i usystematyzowany sposób, a przyjazna atmosfera sprzyjała aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Trener nawiązał doskonały kontakt z uczestnikami szkolenia, wykazał się dużą umiejętnością aktywizowania grupy, był zaangażowany, elastyczny oraz otwarty. (…) Uczestnicy szkolenia zgodnie potwierdzają, że zajęcia charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym i organizacyjnym oraz wszechstronną wiedzą w prezentowanym obszarze.

więcej

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

„Odpowiedzialność biznesu – Dialog społeczny: Komunikacja z dużą grupą osób w oparciu o utrzymywanie otwartych i uczciwych relacji z podmiotami współpracującymi”. Jak wynika z przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia ankiet, szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym i spełniło oczekiwania uczestników projektu.

więcej

Górażdże Cement SA

Górażdże Cement SA

Istotna była też komfortowa i sprzyjająca nauce atmosfera o jaką zadbał p. Krystian Dudek. Rekomenduję p. Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera, którego charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny, bogate doświadczenie praktyczne i tak ważne w pracy trenera – kompetencje interpersonalne – potęgujące sukces realizowanych szkoleń.

więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach

Współpraca z Panem Krystianem Dudkiem okazała się bardzo owocna i w pełni satysfakcjonująca. Profesjonalne przeprowadzanie szkolenia oraz przekazanie uczestnikom obszernej wiedzy merytorycznej, zarówno w formie wykładowej jak i warsztatowej, spowodowało wzrost świadomości i wiedzy pracowników PCPR z zakresu komunikacji medialnej, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

 więcej

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział w Chorzowie

Pan Krystian Dudek, dzięki umiejętnemu doborowi metod dydaktycznych oraz treści zajęć i szkoleń, efektywnie współpracuje ze studentami i słuchaczami w różnym wieku. Pan Krystian Dudek otrzymuje bardzo dobre oceny, jako prowadzący zajęcia i warsztaty. Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z Krystianem Dudkiem.

więcej

Zespół Szkół Techniczno – Licealnych w Sosnowcu

Zespół Szkół Techniczno-Licealnych w Sosnowcu

Pan Krystian Dudek przeprowadził szkolenie w sposób niezwykle profesjonalny, reprezentując nie tylko bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej z zakresu tematyki szkolenia, ale przede wszystkim bogate doświadczenia z nim związane. Interesująco połączył zagadnienia teoretyczne z przykładami praktycznymi (…) Wysoki poziom szkolenia potwierdzili również jego uczestnicy.

więcej

Pracownia MEDIALNA

Pracownia MEDIALNA

Szkolenia prowadzone przez p. Dudka charakteryzują się profesjonalizmem, dbałością o zaangażowanie uczestników i precyzją realizacją założonego programu w przyjemnej atmosferze. Bogata wiedza praktyczna i liczne doświadczenia zawodowe – stanowią bardzo cenne atuty Jego szkoleń, pozwalające na skuteczne przekazanie wiedzy i nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności.

więcej

Opus Development

Opus Development

Profesjonalizm prowadzącego, jego wiedza merytoryczna, obszerne doświadczenia praktyczne i metody przekazywania (…) Z pełną odpowiedzialnością rekomenduję p. Krystiana Dudka jako profesjonalnego trenera z zakresu szeroko pojętej komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych i budowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

więcej

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z ankiet i relacji uczestników wynika, że zajęcia miały wysoki poziom merytoryczny i przeprowadzone zostały z wykorzystaniem metod aktywizujących słuchaczy. To osobowość prowadzącego, przystępnie przekazana wiedza, a także dynamika prowadzenia warsztatów pozwoliły na zdobycie przez uczestników przewidzianej wiedzy i umiejętności.

więcej

 gl

Politechnika Śląska – IAESTE

Pan dr Krystian Dudek, w imieniu Instytutu Publico oraz projektu PRawdziwy PR przeprowadził dwie prelekcje pt. „Personal branding i autoprezentacja inżyniera” w ramach ogólnopolskiego cyklu warsztatów dla inżynierów CaseWeek, organizowanego przez Stowarzyszenie IAESTE Polska.

więcej

 iaestate

AGH – IAESTE

Kreowanie własnej marki jest obecnie kwestią kluczową na rynku pracy. Dobrze zbudowana marka, daje szanse wyróżnienia się na tle ogromnej liczby absolwentów uczelni wyższych. Niestety jest to nadal pojęcie obce bardzo wielu młodym osobom rozpoczynającym karierę zawodową. Prelekcja Pana dr Krystiana Dudka spowodowała, że idea personal brandingu trafiła do świadomości słuchaczy, na co dzień studiujących na różnych kierunkach technicznych.

więcej

cir

Centrum Informacyjne Rządu

Pan Dudek jest osobą rzetelną, odpowiedzialną i sumienną. Z zapałem angażował się w kolejne powierzane prace. Zawsze wykonywał je niezwykle terminowo i dokładnie. Zawsze chętnie podejmował się nowych zadań i każde wykonywał bardzo dobrze. W opinii opiekuna praktyki był jednym z najlepszych praktykantów w Centrum Informacyjnym Rządu.

więcej

OPTOKOM Outdoor Media

Z Instytutem Publico zaczęliśmy współpracować od początku jego powstania. Dzięki takim cechom jak kreatywność, rozmach i nietuzinkowe podejście z miłą chęcią realizujemy wspólne projekty po dzisiejszy dzień.

więcej

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz