Public Relations

– PR wewnętrzny
– PR zewnętrzny
– Relacje medialne
– Eventy
– PR osobisty
– PR w internecie
– Kompleksowa obsługa PR, a w tym: diagnozowanie stanu wyjściowego; badania, analiza rynkowa i konkurencyjna; opracowanie planu działań; prewencja antykryzysowa; precyzowanie celów i definiowanie grup docelowych; dobór narzędzi i technik działania; opracowanie harmonogramu realizacji; opracowanie budżetu; wdrożenie i realizacja; monitoring i weryfikacja ; pomiar efektów.