Marketing polityczny

Doradztwo i kompleksowa realizacja kampanii wyborczych, w tym: analiza sytuacji wyjściowej; opracowanie strategii i planu działań; prace programowe i przekazy kluczowe; przygotowanie graficzne i merytoryczne materiałów wyborczych; przygotowanie do spotkań z wyborcami i debat; trening technik perswazyjnych i obronnych.
Bogate doświadczenie w realizacji kilkudziesięciu kampanii wyborczych: w wyborach różnego szczebla oraz okręgach o różnej specyfice i wielkości gwarantuje skuteczne wsparcie Państwa kampanii.