Badania marketingowe

– badania ilościowe
– badania jakościowe
– badania opinii, sondaże
– badania focusowe