Najnowocześniejsze lądowisko dla helikopterów ratunkowych już otwarte – konferencja prasowa realizowana przez Instytut Publico

  • 12 grudnia 2019

10 grudnia w samo południe w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odbyło się otwarcie i prezentacja  najnowocześniejszego i najwyżej zlokalizowanego na szpitalu w Polsce, całodobowego lądowiska dla helikopterów medycznych. Dzięki tej historycznej inwestycji o wartości 11 mln zł Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Śląskiego w  Cieszynie, udzielający rocznie pomocy 33 tys. pacjentów, staje się najlepiej wyposażonym i skomunikowanym oddziałem ratunkowym w Polsce, bowiem w ramach tego budżetu doposażono SOR i zrealizowano drugi etap kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Pawilonu Łóżkowego. Konferencję prasową prowadził dr Krystian Dudek. Instytut Publico zadbał o relacje z mediami przed, w trakcie oraz po wydarzeniu.

Dr Krystian Dudek powitał przybyłych gości i przedstawił temat konferencji. Następnie zaprezentowano spot pokazujący zrealizowany projekt, a także omówiono szczegółowo całą inwestycję. Głos zabrali Czesław Płygawko – Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Adam Śliż – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych Szpitala. Na temat inwestycji wypowiedziała się również  Agnieszka Tuderek-Kuleta – naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Marek Maślanka – Dyrektor Regionalny Regionu Południowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także Mieczysław Szczurek – Starosta Cieszyński. Po oficjalnych przemówieniach, wszyscy uczestnicy konferencji zaproszeni zostali na płytę lądowiska, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia najnowocześniejszego lądowiska dla helikopterów ratunkowych w Polsce. Na koniec organizatorzy odpowiadali na pytania przedstawicieli mediów, którzy przybyli na konferencję.

W uroczystości udział wzięli Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Adam Śliż, Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych, Joanna Pawełek, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, dr n.med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych, Jerzy Stanieczek, Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych, Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński, Janina Żagan, Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Stanisław Kubcius, przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Nogowczyk, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu, Janusz Król, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu, Anna Suchanek, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Andrzej Kalata, starosta żywiecki, Piotr Nowak, Dyrektor Śląskiego OWNFZ, Agnieszka Tuderek-Kuleta, naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Marcin Liberadzki, Ministerstwo Zdrowia, Marek Maślanka i Andrzej Brzeziński, przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Piotr Przewdzing, Dyrektor PSSE, bryg. mgr inż. Damian Legierski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, insp. mgr Jacek Bąk, Komendant Powiatowej Policji w Cieszynie, lek. Marek Michalik, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Koszt całkowity projektu budowy lądowiska wraz z pełnym dostosowaniem budynku do wymogów p.poż oraz doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesny sprzęt wyniósł: 11 167 027,13 zł, a sam koszt budowy lądowiska wyniósł 7,4 mln zł z czego 3,1 mln zł pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 1,5 mln zł z budżetu Państwa.

Łączna liczba publikacji na temat lądowiska wyniosła 22 w czołowych, ogólnopolskich mediach m.in. Gazecie Wyborczej, Onet.pl, Dzienniku Zachodnim, TVP Katowice czy Polskim Radiu Katowice.

Instytut Publico przeprowadził kampanię edukacyjną “Zdrowy Senior” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Instytut Publico na konferencji "Prawo Designu i Mody: Kreowanie produktu!"